بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

آرشیو اطلاعیه‌ها آرشیو اطلاعیه‌ها

اطلاعیه شماره سه: گزارش فاز اول پژوهش
اطلاعیه شماره سه: گزارش فاز اول پژوهش "ارزیابی وضعیت شغلی و تحصیلی فارغ التحصیلان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی"
گروه مرمت بناها و بافت‌های تاریخی دانشکده معماری، نشست تخصصی دیگری را با موضوع ارائه گزارش فاز اول پژوهش "ارزیابی وضعیت شغلی و تحصیلی فارغ التحصیلان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی"، در تاریخ 13 خرداد 1397 برگزار خواهد کرد. در این نشست...
اطلاعیه شماره دو: پرسش نامه الکترونیک اطلاعات تحصیلی و شغلی فارغ التحصیلان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور (مرحله اول)
اطلاعیه شماره دو: پرسش نامه الکترونیک اطلاعات تحصیلی و شغلی فارغ التحصیلان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور (مرحله اول)
احتراما پیرو اطلاعیه شماره یک پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران پیرامون موضوع انجام پژوهش درباره جایگاه شغلی و علمی رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی، به اطلاع دانش آموختگان عزیز می رساند، این...
اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی
قریب به 16 سال از پذیرش اولین دانشجویان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور می گذرد. در این مدت نزدیک به 700 دانشجو از دانشگاه های تهران، هنر اصفهان، علم و صنعت، بهشتی و هنر اصفهان در این رشته فارغ...