بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

معرفی موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر معرفی موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر

 

پژوهشکده فرهنگ و هنردرتاریخ 78/2/15 موفق به دریافت موافقت اصولی شماره 5446/22 از شورای گسترش آموزش عالی گردید و این شورادر جلسه مورخ 83/2/5 خود با ایجاد پژوهشکده فرهنگ و هنر در دانشگاه تهران با گروههای پژوهشی ذیل موافقت به عمل آورد: معماری و شهر سازی،هنرهای تجسمی،علوم و تاریخ هنر،هنرهای نمایشی و موسیقی که هم اکنون زمینه اصلی فعالیت این موسسه  معماری و شهرسازی می باشد.براساس مصوبه مورخ 80/10/24 هیئت رئیسه محترم دانشگاه پژوهشکده فرهنگ و هنر به «موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا» تغیر نام یافت.محل استقرار فعالیت های این موسسه، باغ نگارستان دانشگاه تهران می باشد.

       

         از مهمترین وظایف این موسسه:

  1.    بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی مرتبط با اهداف پژوهشکده  فرهنگ و هنر
  2.    تدوین دستورالعمل اجرایی برای انجام طرح های پژوهشی پیشنهادی
  3.    انجام طرح های پژوهشی بنیادی – کاربردی و توسعه ای
  4.     انجام خدمات مشاوره علمی و فنی به منظور فراهم آمدن تسهیلات و امکانات لازم در زمینه های فعالیت های پژوهشی