بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

معرفی مؤسسه معرفی مؤسسه

مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه تهران و زیرمجموعه پردیس هنرهای زیبا است. این مؤسسه فعالیت‌های متعدد فرهنگی و پژوهشی را در کارنامه خود دارد. نشر و تألیف کتب در زمینه‌های گوناگون معماری و شهری، انجام طرح‌های پژوهشی مهم در سطح ملی و انجام طرح‌های موضوعی و موضعی و جامع شهری از فعالیت‌های این مؤسسه است. از جمله مهمترین فعالیت‌های این مؤسسه می‌توان به ثبت ملی خیابان ولی عصر اشاره داشت که مطالعات و انجام طرح در این مؤسسه انجام شد. از دیگر فعالیت‌های این مجموعه برگزاری کارگاه‌های تخصصی در زمینه‌های ملی و بین‌المللی با موضوعات هنری، معماری و شهری است.