بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

کتاب‌های منتشر شده کتاب‌های منتشر شده

تازه‌های نشر تازه‌های نشر

اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی
اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی

اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی

 

نویسندگان : پیروز حناچی ؛ محمد غلام‌نژاد ؛ سعید محمود کلایه

...
اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی
اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی

اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی

 

  • نویسندگان : پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد
  • ...