بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

کارگاه‌های آموزشی کارگاه‌های آموزشی

این بخش در حال به روز رسانی است.

اخبار کارگاه‌های آموزشی اخبار کارگاه‌های آموزشی

کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی
کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی
کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی (Reuse of Cultural & Historical Spaces) توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنیک...