نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنفرانس ها و سمینارها / کارگاه های آموزشی

کنفرانس ها و سمینارها / کارگاه های آموزشی


مؤسسه پژوهشی فرهنگ وهنر دانشگاه تهران با توجه به رسالت خود در گسترش دانش برای همگان اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی معتبر داخلی و بین المللی در عرصه فرهنگ و هنر می نماید.