نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی

کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی


کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی

 

کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای تاریخی – فرهنگی (Reuse of Cultural & Historical Spaces) توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنیک میلان و دانشگاه علاءالوله سمنانی به صورت مشترک در تاریخ 12 تا 16 اسفند به مدت 40 ساعت در باغ نگارستان دانشگاه تهران برگزار می‏گردد. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی استفاده مجدد از یکی از ساختمانهای باغ نگارستان است.

مجموعه فعلی باغ نگارستان بخشی از قصر یا باغ نگارستان دورة فتحعلی‌شاه قاجار است که با هدف ایجاد یک مرکز ییلاقی ـ حکومتی در خارج از دارالخلافة تهران ساخته شده بود. علت نامگذاری این مجموعه به ((باغ نگارستان)) به دلیل وجود نقاشی‌ها و نگاره‌های متعدد از فتحعلی‌شاه و درباریان او در ساختمان‌های مختلف بوده است، ولی امروز اثری از بناهای آن قصر برجای نمانده است اما هنوز بدین نام شهره است.

در سال 1284 هـ .ق.، با اجرای طرح توسعة شهری ناصرالدین شاه، باغ نگارستان وارد محدودة شهر تهران شد. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه نخستین مدرسة فلاحت و مدرسة صنایع مستظرفه در این محل تأسیس گردید. به سال 1307 خورشیدی باغ ‌نگارستان به عنوان محل دائمی دارالمعلمین عالی در نظر گرفته شد و در سال 1311 خورشیدی به دانشسرای عالی تغییر نام داد.

در طول بیش از نیم قرن، تعداد زیادی از شخصیت‌های علمی، ادبی و هنری کشور چون: ملک‌الشعرای بهار، کاظم عصار، علی‌اکبر دهخدا، بدیع‌الزمان فروزانفر، پروین اعتصامی، علی‌نقی وزیری، جلال‌الدین همایی، سعید نفیسی، محمود حسابی، ابراهیم پورداوود، غلامحسین صدیقی، پرویز خانلری، محمد معین، محمدابراهیم باستانی پاریزی، علی‌محمد کاردان و... در این مجموعة تاریخی به تحصیل و تدریس علم پرداخته‌اند. با تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 خورشیدی در مجلس شورای ملی، بخشی از کلاس‌های درس دانشگاه تهران در این محل دایر شد و از سال 1325 به بعد، برخی از دانشکده‌ها و مؤسسات به محل امروزی دانشگاه تهران منتقل شدند. از سال 1335 این بنای عظیم به مؤسسة لغت‌نامة دهخدا، مؤسسة جغرافیا، مؤسسة زبان‌های خارجی و کلاس‌های عمومی دانشکدة ادبیات اختصاص یافت و در سال 1337 خورشیدی به همت دکتر غلامحسین صدیقی به مؤسسة تحقیقات علوم اجتماعی و تعاون واگذار گردید.

پس از انتقال دانشکدة علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران به محل امروزی خود، این مجموعه برای راه‌اندازی موزۀ تاریخ و مفاخر دانشگاه تهران در نظر گرفته شد.

 

مدرسان کارگاه آموزشی

دکتر Maria Beatrice Servi

دکتر FULVIA ANNA PREMOLI

دکتر پیروز حناچی

دکتر حسن اصانلو

دکتر محمدسعید ایزدی

دکتر اسکندر مختاری