نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی


اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی

قریب به 16 سال از پذیرش اولین دانشجویان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور می گذرد. در این مدت نزدیک به 700 دانشجو از دانشگاه های تهران، هنر اصفهان، علم و صنعت، بهشتی و هنر اصفهان در این رشته فارغ التحصیل شده اند.

پذیرش در این رشته در مقطع تحصیلات تکمیلی در ابتدا برای جوابگویی به نیاز نیروی متخصص در این رشته صورت پذیرفت. اما با گذشت سالیان و افزایش پذیرش دانشگاه ها در این رشته و گستردگی حوزه های شغلی و علمی رشته مرمت از یک سو و مصائب و مشکلاتی که برای فارغ التحصیلان این رشته در پیدا کردن شغل در این مدت با آن روبرو بودند، از سوی دیگر، سبب شد تا نیاز بررسی وضعیت شغلی فارغ التحصیلان این رشته در طی این مدت، بیش از پیش احساس شود. از این طریق می توان عوامل و علل وضع موجود برای دانش آموختگان این رشته در بازار کار و یافتن شغل را یافت. این اقدام میتواند گام های روشن برای برداشتن موانع در این حوزه را بیش از پیش مشخص کند.

پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران در راستای اهداف خود در نظر دارد تا تحقیقاتی پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور انجام دهد. در همین راستا محور های تحقیق مورد نظر پس از بحث های کارشناسی جمع بندی و بصورت زیر ارائه گردید.

در همین راستا نیز این محور ها از طریق ایمیل به اطلاع فارغ التحصیلان رسید و نظرات ایشان نیز در جمع بندی نهایی اعمال گردید.

از همین رو بر آن هستیم تا بر اساس محور های زیر از طریق پرسشنامه الکترونیک در دو مرحله، به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش بپردازیم.

در مرحله اول پرسشنامه ای جهت جمع آوری اطلاعات تحصیلی و شغلی حال حاضر فارغ التحصیلان تهیه خواهد شد و در اختیار دانش آموختگان این رشته قرار خواهد گرفت.

در مرحله دوم نیز پرسشنامه تحلیلی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در فاز اول، برای تحلیل علل و عوامل وضع موجود شغلی فارغ التحصیلان این رشته آماده خواهد شد و برای فارغ التحصیلان ارسال خواهد گردید.