فهرست فهرست

وبسایت در حال به روزرسانی وبسایت در حال به روزرسانی

وبسایت در حال بارگذاری و به روز رسانی است

مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

اطلاعیه شماره دو: پرسش نامه الکترونیک اطلاعات تحصیلی و شغلی فارغ التحصیلان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور (مرحله اول)
اطلاعیه شماره دو: پرسش نامه الکترونیک اطلاعات تحصیلی و شغلی فارغ التحصیلان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور (مرحله اول)
احتراما پیرو اطلاعیه شماره یک پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران پیرامون موضوع انجام پژوهش درباره جایگاه شغلی و علمی رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی، به اطلاع دانش آموختگان عزیز می رساند، این...
اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه شماره یک: پژوهش پیرامون جایگاه شغلی و علمی دانش آموختگان رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی دانشگاه های کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی
قریب به 16 سال از پذیرش اولین دانشجویان رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور می گذرد. در این مدت نزدیک به 700 دانشجو از دانشگاه های تهران، هنر اصفهان، علم و صنعت، بهشتی و هنر اصفهان در این رشته فارغ...
مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران
مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران
مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه تهران و زیرمجموعه پردیس هنرهای زیبا است. این مؤسسه فعالیت‌های متعدد فرهنگی و پژوهشی را در کارنامه خود دارد. نشر و تألیف کتب در زمینه‌های گوناگون معماری و شهری، انجام طرح‌های پژوهشی مهم در سطح ملی...